Katalogai ir lankstinukai PDF Spausdinti El.paštas
• Antroji Respublikinė Jaunųjų liaudies meistrų darbų paroda. Katalogas. Šiauliai, 1983
• Respublikinė liaudies meno paroda. Katalogas. (sudarytoja A. Počiulpaitė) Vilnius, 1985m
• Trečioji Respublikinė Jaunųjų liaudies ir saviveiklinės dailės darbų paroda. Katalogas. Vilnius, 1986
• Liaudies dailė. Grafika. Karpiniai. Katalogas. Vilnius, 1986
• Liaudies meno paroda. Lankstinukas. Utena, 1987
• Liaudies meno paroda. Lankstinukas. Utena, 1988
• Liaudies meno paroda. Lankstinukas. Utena, 1990
• Odeta Tumėnaitė Bražėnienė. Karpiniai. Lankstinukas. Utena, 1995
• Odeta Tumėnaitė Bražėnienė. Karpiniai. Lankstinukas. Utena, 1996
• Popieriaus karpinių paroda, skirta LTS įkūrimo 30-mečiui. Lankstinukas. (sudarytoja R. Kraujalienė). Vilnius, 1996
• Utenos rajono tautodailės paroda. Lankstinukas. (sudarytoja O. Bražėnienė). Utena, 1996
• Utenos dailininkų grafika, tapyba, tekstilė, skulptūra. Lankstinukas. Utena, 1997
• Odeta Tumėnaitė Bražėnienė. Karpiniai. Lankstinukas. Utena, 1998
• Utenos rajono tautodailės paroda. Lankstinukas. (sudarytoja O. Bražėnienė). Utena, 1998
• Lietuvos pilys ir piliakalniai. Lankstinukas. Raudondvaris, 1998
• Respublikinė tautodailininkų darbų paroda - konkursas, skirtas Lietuvos vardo rašytiniuose šaltiniuose paminėjimo 1000-mečiui. Katalogas. Kaunas, 1998
• Utenos rajono tautodailės paroda. Lankstinukas. (sudarytoja O. Bražėnienė). Utena, 1999
• Odeta Tumėnaitė Bražėnienė. Karpiniai. Lankstinukas. Utena, 1999
• Čiurlionio galerija. Miniatiūros. Katalogas. Čikaga. JAV., 1999
• Odeta Tumėnaitė Bražėnienė. Karpiniai. Lankstinukas. Utena, 1999
• K. Šimonio Aukštaitijos rajonų tautodailės tapybos ir karpinių paroda- konkursas. Katalogas. Kupiškis, 1999
• Penktoji respublikinė karpinių paroda. Lankstinukas. (sudarytoja R. Kraujalienė). Vilnius, 1999
• Utenos apskrities dailininkų ir tautodailininkų meno paroda. Katalogas. (sudarytoja L. Kriukelienė ). Utena, 2000
• Utenos rajono tautodailės paroda sakraline tematika. Lankstinukas. (sudarytoja O. Bražėnienė). Užpalių cerkvė, 2000
• Ekslibrisų paroda - konkursas KAVB - 50. Lankstinukas. Kaunas, 2000
• III-oji Respublikinė Prakartėlių paroda. Lankstinukas. Rokiškio krašto muziejus, 2000
• Utenos rajono tautodailės paroda. Lankstinukas. (sudarytoja O. Bražėnienė). Utena, 2001
• Tautodailė Aukštaitijos regione. Lankstinukas. Vilnius, 2001
• Velykinė paroda „Tu esi gyvenimo šaltinis". Lankstinukas. (sudarytoja R. Tamoliūnienė). Kaunas,2001
• Tarptautinė paroda „Krikštai mene". Katalogas. ( sudarytoja E. Labutytė). Klaipėda, 2001
• Tarptautinė ekslibrisų ir grafikos paroda „Kazachijos dvasingumas ir kultūra". Aktobe. Kazachija, 2001
• Utenos rajono tautodailės paroda. Lankstinukas. ( sudarytoja O. Bražėnienė). Utena, 2002
• Karpinių paroda. Utenos mokykla - darželis „Varpelis". Lankstinukas. Utena, 2002
• Kazio Šimonio Aukštaitijos rajonų tautodailininkų tapybos ir grafikos paroda konkursas. Katalogas. Kupiškis, 2002
• Utenos rajono tautodailės paroda. Lankstinukas. ( sudarytoja O. Bražėnienė). Utena, 2003
• Regioninė tapybos ir grafikos darbų paroda. Lankstinukas. (sudarytoja R. Kraujalienė). Vilnius, 2003
• Respublikinė popieriaus karpinių paroda „Lietuva karpiniuose". Lankstinukas. Kaunas, 2003
• Liaudies meno paroda. Katalogas. ( sudarytoja A. Počiulpaitė). Vilnius, 2003
• Utenos rajono tautodailės paroda. Lankstinukas. (sudarytoja O. Bražėnienė). Utena, 2004
• Odeta Tumėnaitė Bražėnienė. Jubiliejinė kūrybos paroda. Lankstinukas. Utena, 2004
• Tarptautinio ekslibrisų konkurso „Utenos krašto tapytojai" darbų paroda. Katalogas. Utena, 2004
• Lietuvos medicina. Ekslibrisų paroda. Katalogas. ( sudarytoja V. Daniliauskaitė). Vilnius, 2004
• III-oji Aukštaitijos rajonų tautodailininkų tapybos ir grafikos darbų konkursinė paroda Kaziui Šimoniui atminti. Katalogas. Kupiškis, 2004
• VII-oji Respublikinė Prakartėlių paroda. Katalogas. ( sudarytoja M. Mieliauskienė). Rokiškio krašto muziejus, 2005
• „Žmogau, pasveikink angelą, pasikalbėk su paukščiu..."Darbų paroda. Katalogas. Utena, 2005
• Utenos rajono tautodailės paroda. Lankstinukas. ( sudarytoja O. Bražėnienė). Utena, 2005
• Utenos apskrities tautodailės paroda. Lankstinukas. Utena. 2005
• Respublikinė konkursinė liaudies meno paroda „Aukso vainikas". Katalogas. ( sudarytoja L. Ašmonaitienė). Vilnius, 2005
• Respublikinė tautodailės paroda „Lietuvos tautodailininkų sąjungai - 40. Katalogas. ( sudarytojas J. Rudzinskas). Kaunas, 2006
• Utenos rajono tautodailės paroda. Lankstinukas. Utena, 2006
• Respublikinė konkursinė liaudies meno paroda „Aukso vainikas". Katalogas. ( sudarytoja L. Ašmonaitienė ). Marijampolė, 2006
• Tarptautinio ekslibrisų konkurso „Vytauto Valiušio keramikos muziejus Leliūnuose" darbų paroda. Katalogas. Utena, 2006
• IX-oji Respublikinė Prakaitėlių paroda. Lankstinukas. Rokiškio krašto muziejus, 2007
• Utenos rajono tautodailės paroda. Lankstinukas. Utena, 2007
• Utenos apskrities liaudies meistrų kūrybos konkursinė paroda „Aukso vainikas". Lankstinukas. Visaginas, 2007
• Liaudies dailės paroda. Katalogas. (sudarytoja A. Počiulpaitė). Vilnius, 2007
• Šiuolaikinė lietuvių liaudies tapyba ir popieriaus karpiniai. Katalogas. ( sudarytoja R. Kraujalienė). Vilnius, 2007
• Jubiliejinė Kazio Šimonio vardo Aukštaitijos regiono tautodailininkų tapybos ir grafikos paroda - konkursas. Katalogas. Kupiškis, 2007
• Tarptautinis ekslibrisų konkursas „Tauragė - 500". Katalogas. ( sudarytojas E. Mažrimas). Tauragė, 2007
• Respublikinė konkursinė liaudies meno paroda „Aukso vainikas 2007". Katalogas. ( sudarytoja L. Ašmonaitienė). Zypliai, 2007
• Lietuvių liaudies meno paroda Atvelykio proga. Lankstinukas. ( sudarytoja R. Kraujalienė). Varšuva, 2008
• Utenos rajono tautodailės paroda. Lankstinukas. Utena, 2008
• Utenos regiono tautodailės paroda „Aukso vainikas". Katalogas. Zarasų krašto muziejus, 2008
• „Duona kaip menas, menas kaip duona". Tarptautinė paroda. Katalogas. Kaliningradas. Rusija, 2008
• Žirgas dailėje. Katalogas. ( sudarytojas A. Stauskas). Dusetų dailės galerija, 2009
• Utenos rajono tautodailės paroda, skirta Lietuvos vardo tūkstantmečiui. Lankstinukas. Utena, 2009
• „Ženklai taikomajame liaudies mene". Estija. Lietuva. Latvija. II-oji tarptautinė taikomojo meno paroda Latvijoje „Baltica - 2009". Katalogas. Ryga, 2009
• Karpinys „Mano Lietuva". Rekordinis karpinys, skirtas Lietuvos vardo paminėjimo tūkstantmečiui. Katalogas. Utena, 2009
• Liaudies meno paroda. Katalogas. (sudarytoja A. Počiulpaitė). Vilnius, 2009
• Utenos regiono tautodailės paroda „Aukso vainikas". Katalogas. Visaginas, 2009
• Projektas „Kraičio skrynią pravėrus..." Lietuvos parodų centras LITEXPO. Lankstinukas. Vilnius, 2009
• Respublikinė konkursinė liaudies meno paroda „Aukso vainikas 2009". Katalogas. (sudarytoja L. Ašmonaitienė). Kėdainiai, 2010
• Tradicinė Utenos rajono tautodailininkų paroda. Lankstinukas. Utena, 2010
• Tradicinė Utenos rajono tautodailininkų paroda. Lankstinukas. Utena, 2011
• Respublikinės taikomosios tautodailės parodos - konkurso „Iš Džiugo sakmių" katalogas. Telšiai, 2011
• Regioninė liaudies meistrų paroda „Aukso vainikas 2011". Leliūnai, 2011
• XIII-oji Respublikinė Prakartėlių paroda. Katalogas. ( sudarytoja D. Kiukienė). Rokiškio krašto muziejus, 2012
• Tradicinė Utenos rajono tautodailininkų darbų paroda. Lankstinukas. Utena, 2012
• Utenos regiono liaudies meno paroda Aukso vainikas 2012. Lankstinukas. Molėtai, 2012
• Jaunimo kūrybinių darbų katalogas. Tradicinio meno ir amatų mainai. Utena, 2012
• Utenos rajono tautodailės paroda. Lankstinukas. Utena, 2013
• Latgale – Aukštaitija. Amatnieki. Tautodailininkai. Craftsmen. Lankstinukas. Utena, 2013
• Ex libris. Respublikinei vilniaus psichiatrijos ligoninei – 110 metų. Tarptautinės parodos katalogas. Vilnius, 2013
• VIII Utenos apskrities liaudies meno paroda – konkursas „Aukso vainikas – 2013". Lankstinukas. Visaginas, 2013
• Kryždirbių mugės,skirtos Žemaičių 600 metų krikšto jubiliejui Katalogas. Telšiai, 2013
• XIV Respublikinė Prakaitėlių paroda Rokiškio krašto muziejuje. Katalogas. Rokiškis, 2013
• Художественное вырезание: эстетические и психологические аспекты. Материалы 5 –го международного симпозиума. Г. Домодедово, 2014
• Ьуждународная выставка «Бумажное Рождество» . Каталог. Москва, 2014
• Utenos rajono tautodailininkų darbų paroda. Lankstinukas. Utena, 2014 m.
• Utenos apskrities konkursinė liaudies meno paroda „Aukso vainikas – 2014". Lankstinukas. Ignalina, 2014
• Liaudies meno paroda „Pasaulis – namuose". Katalogas. ( Katalogo sudarytoja Alė Počiulpaitė ). Lietuvių liaudies kultūros centras. Vilnius, 2014 m.
• Le monde du Papier decoupe. Katalogas. Les Ponts-de-Ce, 2014
• Respublikinė paroda „Lietuvos karpytojų pasakojimai”. Rokiškis. Lankstinukas. 2014 m.
• Dešimtoji respublikinė konkursinė liaudies meno paroda Aukso vainikas. Lietuvos nacionalinis muziejus. Katalogas. 2014 m.
• Utenos rajono tautodailės paroda. Lankstinukas. Utena. 2015 m.
• Utenos krašto tautodailininkės Odetos Tumėnaitės – Bražėnienės darbų paroda LR Seime. Lankstinukas. 2015 m.
• Pavasario švenčių papročiai ir simboliai. Katalogas. Lietuvos nacionalinis muziejus. 2015 m.
• Paprotiniai menai Lietuvos etnografiniuose regionuose. Katalogas. 2015 m.
• Kazio Šimonio vardo Aukštaitijos regiono tautodailininkų tapybos ir grafikos paroda – konkursas. Katalogas. Kupiškio etnografijos muziejus. 2015 m.
  Joomla free templates, advanced web hosting.