Straipsniai PDF Spausdinti El.paštas

A.Sapranavičienė. Karpinių paroda // Tarybinis pedagogas.- 1984, Nr.13

J. Grabauskaitė. Ateikite ir...karpykite // Komjaunimo tiesa. – 1984, Nr.89

A.Dėnys. Kai vilioja dailė // Tarybinis mokytojas. – 1985, Nr.52

J. Narbutytė. Prisimenu mamos piešinius // Vakarinės naujienos. – 1986, Nr.43

R. Mikulėnaitė. Atidaryta karpinių paroda // Utenis. – 1995. Sausio 14

R. Jonuškienė Gyvenimas po svajonių medžiais // Utenis.- 1995. Sausio 31

A.Baltuškaitė. Krašto muziejuje atidarytos dvi personalinės parodos // Panevėžio balsas. – 1996

I.Šaltenienė. Muzika karpinių nėriniuos // Šeimininkė. – 1995, Nr. 28

R. Jonuškienė. Utenos tautodailininkai paminėjo organizacijos 30-metį // Rankdarbiai plius Visažinis. – 1996, Nr.7

R. Jonuškienė. Iš karpinių – atminties ir paprastumo šviesa // Rankdarbiai plius Visažinis . – 1996, Nr. 11

R. Jonuškienė. Tautodailės darbai kuriami iš trapiausių medžiagų, tačiau išlieka šimtmečius // Utenis. – 1997, Nr.36

A.Stanaitis. Erdvės spalvų fantazijos // Utenos apskrities žinios. – 1997, Nr.101

R. Jonuškienė. Karpinių raštuose – gyvenimo ir jausmų patirtis // Utenis. – 1998, Nr25

S. Prascieniūtė. Ant popierinės pasakos sparnų // Utenos apskrities žinios.- 1998, Nr.17

R. Jonuškienė. Tautos kultūros tąsa patikimose liaudies menininkų rankose // Utenis. – 1998. Kovo 24

R. Jonuškienė. Utenos kraštotyros muziejuje – tradicinė tautodailininkų paroda //

Utenis. – 1999. Balandžio 27

A.Adomaitytė. Tautodailininkė Odeta Tumėnaitė – Bražėnienė ir jos karpiniai //

Draugas. – 1999. Balandžio 17

A.Kezys. Grafikos ir karpinių paroda Lietuvių dailės muziejuje // Draugas . – 1999. gegužės 1

L. Žliobienė. Dvi dėmesio vertos parodos // Draugas. – 1999. Gegužės 15

A.Jasaitis. K. Šimonio parodos- konkurso dalyviai // Kupiškėnų mintys . – 1999. lapkričio 27

R. Bivainienė. K. Šimonio parodos – konkurso prizininkė // Utenis.- 1999. Gruodžio 21

R. Jonuškienė. Kūryba sekasi tuomet, kai atliktos pareigos šeimai // Utenis.- 2000, Nr. 14

R. Jonuškienė. Gražiausias mano gyvenimo vaizdas – motina, maitinanti kūdikį //Žemės druska. – 2000. Gegužė

T. Kontrimavičius. Harmoningi karpiniai tapo atsvara šeimos chaosui // Lietuvos rytas. – 2000, Rugpjūčio 25

R. Jonuškienė. Prasmingas penas sielai ir malonus regėjimas akiai // Utenis. – 2000. Birželio 27

A.Driskiuvienė. Kalėdų laukimo nuotaikos Sinių namuose // Utenis. – 2000. Gruodžio 21 1

 O. Gasiulytė. Prakartėlių parodoje – ir uteniškiai // Utenis. – 2001. Sausio 23

L. Malcienė. Uteniškių paroda žavi ir stebina // Utenos apskrities žinios. – 2001. Kovo 10

J. Kažemėkaitytė. Tu esi gyvenimo šaltinis // Ūkininko patarėjas. – 2001. Balandžio 24

V. Norvilienė.Dailininkams– Šventasis Raštas // XXI amžius.– 2001. Balandžio 25

G. Olišauskas. Angelo simbolis – išėjusio sūnaus karpiniuose // Utenos diena . – 2002. Vasario 15

M. Stundžia. Šiemet premijos atiteko trims moterims // Lietuvos žinios. – 2002. Vasario 19

R. Jonuškienė. Uteniškiai tautodailininkai dalyvavo latvių senųjų amatų mugėje //Utenis. – 2002. Birželio 8

R. Jonuškienė. Vienuolikamečio berniuko karpiniai nustebino garbią vertinimo komisiją // Utenis. – 2002. Spalio 22

R. Totorytė. Uteniškiai K. Šimonio konkurse // Utenos apskrities žinios. – 2002. gruodžio 24

V. Aukštaitis. Tautodailininkai prisistato kataloge // Utenos apskrities žinios . – 2003. Sausio 9

O. Bražėnienė. Uteniškiai tautodailininkai dalyvavo Tarptautinėje meno ir amatų šventėje // Utenis. – 2003. Birželio 17

R.Šiluvienė.Mano tėviškė prie Angelo // Utenos apskrities žinios.– 2003. Spalio 31

V. Laičiutė.Angelo gobiantis sparnas // Respublika. – 2003. Lapkričio 3

R. Stundienė. Rankų maldos ažūrai // Lietuvos žinios. – 2003. Lapkričio 24

R. Šiluvienė. Mūsiškės kūryba – sostinės vertintojui // Utenos apskrities žinios. –2003. Gruodžio 13

R. Saulytė. Talentingų moterų kasdienybė // Moters savaitė. – 2003, Nr.49

R. Jonuškienė. Karpiniuose pražydęs gyvenimas // Utenis. – 2004. Birželio 22

L. Kaminskienė. Karpiniai – gyvos gėlės ant sušalusio lango // Utenos apskrities žinios. – 2004. Birželio 22

L. Narčienė. Išradingi menininkai papuošė bažnyčių betliejus besišypsančiais angeliukais...// Utenos apskrities žinios. – 2004. Gruodžio 31

O. Bražėnienė. – Kn: Utenos krašto enciklopedija. – 2001, p.542

O.Tumėnaitė - Bražėnienė. – Kn: Lietuvos tautodailininkų kūryba. LTS Vilniaus bendrija (sudarytojai F. Marcinkas, R. Kraujalienė ). – 2001 , p.21

O. Tumėnaitė – Bražėnienė. – Kn: Utenos tautodailininkai ( sudarytoja O. Bražėnienė ). – 2002, p.26

R. Stundienė.Velykiniai sielų prisikėlimo aidai // Sveikata ir grožis.– 2005.kovo 22

O. Gasiulytė. Velykų nuotaikos J. Ir M. Sinių namų bibliotekoje // Utenis. – 2005. kovo 24

V. Šemelis. Tautodailininkai susibėgo į parodą jau dešimtą kartą // Utenos diena. – 2005. balandžio 16

R. Jonuškienė. Kūrybos kibirkštėlė yra paslaptingiausia Dievo dovana // Utenis. – 2005. balandžio 28

R. Jonuškienė. „Balčiai“ – vienos dienos kūrybinė stovykla ir paroda // Utenis. -2005. rugpjūčio 2

V. Genienė. IV Lietuvos moterų suvažiavime – tautodailininkių menas // Kraitė.- 2005. rugsėjo 14

N. Vėta. Tautodailininkės darbuose – aukštaičių mitologijos atspindžiai // Seimo kronika. – 2005. spalio 5

L. Narčienė. Tautodailininkės darbai iškeliavo į Seimą // Utenos apskrities žinios. - 2005. spalio 1

R. Jonušienė. Parlamento galerijoje – uteniškės karpiniai ir grafika // Utenis. – 2005. spalio 11

V. Ramanauskas. Išrinkti geriausi liaudies meistrai // Utenos apskrities žinios. – 2005. spalio 18

J. Gentvilaitė. Utenos apskrities tautodailininkų „Aukso vainikas“ Leliūnuose // Utenis. – 2005. spalio 13

R. Stundienė. Tautodailininkus vainikuos gruodį //Lietuvos žinios.–2005.spalio 19

V. Šemelis. Tautodailininkai skirs po vieną darbą Liūtų klubui // Utenos diena. – 2005. spalio 15

R. Stundienė. Meniška sutelktis po motinystės aura // Lietuvos žinios. – 2005. lapkričio 22

A. Driskiuvienė. „Aukso vainike“ – ryškios uteniškių tautodailininkų spalvos // Utenis. – 2006. sausio 26

L. Narčienė. „Aukso vainiko“ nominacijų šventėje – pagarba uteniškiams // Utenos apskrities žinios. – 2006. sausio 28

A. Misiukaitė. Uteniškių tautodailininkų kūryba - Parlamento galerijoje // Utenis. – 2006. rugsėjo 12

R. Stundienė. Uteniškių „Svirnas“ –Parlamente //Lietuvos žinios.– 2006.rugsėjo 21

A. Misiukaitė. Dar vienas Utenos gimtadienis // Utenis. – 2006. spalio 5

S. Sadaunikienė. Tarptautinėje Frankfurto knygų mugėje – uteniškių leidėjų knygos // Utenos apskrities žinios. – 2006. spalio 14

L. Kaminskienė, S. Sadaunikienė. Eilės ir paveikslai, kuriuos globoja Angelas // Utenos apskrities žinios. – 2006. gruodžio 23

A. Misiukaitė. Uteniškiai – tarp geriausių liaudies meno kūrybos tradicijų tęsėjų // Utenis. – 2006. gruodžio 28

K. Kazakevičius. Išsidalijo tautodailės „Aukso vainikus“ // Lietuvos žinios. – 2006. gruodžio 20

L. Kaminskienė. „Aukso vainikas“ ranka pasiekiamas // Utenos apskrities žinios. – 2006. gruodžio 21

R. Stundienė. Švelnus prisiglaudimas baltame šešėly // Lietuvos žinios. – 2006. gruodžio 28

K. Kazakevičius. Tautodailės „Aukso vainikai“ // Lietuvos žinios. – 2007. sausio 6

Antrieji „Aukso vainikai“: tarp liaudies dailės vertinimo sūkurių. (Su dr. Gražina Marija Martinaitiene kalbasi Juozas Šorys) // Liaudies kultūra. – 2007. Nr. 1

A. Misiukaitė. Kasmetinėje tautodailininkų parodoje – gražus kūrybos derlius // Utenis. – 2007. balandžio 21

A. Stanaitis.„Svirnas“ pilnas talentų //Utenos apskrities žinios.– 2007.balandžio 21

R.Stundienė.„Svirno“aruodai vėl pilni kūrybos//Lietuvos žinios. –2007.gegužė

Inese Čepule. Keturios III Utenos apskrities konkursinės liaudies meistrų kūrybos parodos „Aukso vainikas“ Visagine dienos su prologu ir epilogu // Kultūros laikas. -2007. Birželio 2

L. Kaminskienė. Parama sunkiai sužalotiems dviratininkams // Utenos apskrities žinios.- 2007. gruodžio 18

„Šeimininkės“ informacija. Geriausiems tautodailininkams – Aukso vainikai // Šeimininkė. – 2008. sausio 9

Zita Stundžytė. „Aukso vainikas“ – dviems uteniškiams tautodailininkams // Utenis. – 2008. sausio 17

Raminta Šiluvienė. Tarp buities ir būties sūpuoklių // Utenos apskrities žinios. – 2008. vasario 7

Regina Stundienė. Kūrybos linijos motiniškame delne // Šeimininkė. – 2008. vasario 6

Juozas Šorys. Trims Zyplių dvaro liaudies dailės karaliams – „Aukso vainikai“ // Liaudies kultūra. – 2008. Nr.1

Kristina Aleknaitė. Utenos garbės piliečio vardas – nusipelniusiam pedagogui // Utenos apskrities žinios. - 2008. vasario 21

Kristina Aleknaitė. Atidaryta tradicinė tautodailininkų paroda // Utenos apskrities žinios. – 2008. balandžio 17

Kristina Pyragytė. Paroda – liaudies meno lobynas // Utenos apskrities žinios. – 2008. birželio 26

Vytautas Šemelis. Aukciono metu surinktos lėšos padės sulaukti nušvitimo // Utenos diena. – 2008. gruodžio 6

Feliksas Marcinkas. Jauniausią kartą mokyti kurti – talentas //Rankdarbiai plius Visažinis. – 2008. Nr.12

Vida Juškienė. Užpaliečiai mokėsi karpyti // Utenos apskrities žinios. – 2009. kovo 19

Lina Narčienė. Meno vertybių skrynioje – dar vienų metų turtas // Utenos apskrities žinios. – 2009. kovo 23

Genovaitė Šnurova. Į tradicinę parodą tautodailininkai sunešė pačius gražiausius darbus // Utenis. – 2009. balandžio 23

Regina Stundienė. „Šventė, kuri visada su tavimi“ // Utenos apskrities žinios. – 2009. gegužės 21

Violeta Develienė. Utenos tautodailininkai dalyvavo tūkstantmečio renginiuose // Utenos diena. – 2009. liepos 9

Regina Stundienė. Šalies rekordininkas – plevenantis ažūras // Utenos apskrities žinios. – 2009. liepos 18

Regina Stundienė. Karpinio ažūro plazdesys Lietuvai // Šeimininkė. – 2009. Nr. 30

Lolita Kaminskienė. Visagine sužibo „Aukso vainikas“ // Utenos apskrities žinios. – 2009. rugpjūčio 20

Regina Stundienė. Bražėnų šešetukas – kūrybiškiausia Lietuvos šeima // Utenos apskrities žinios. – 2009. rugsėjo 3

 

Eugenija Barskevičienė. Rekordinis karpinys – nuo paprastos kasdienybės iki didingos praeities // Utenis. – 2009. spalio 31

Tautinio paveldo parodoje – senųjų amatų lobynas // 15 min. – 2009. lapkritis

Sigita Sadauninkienė. 2009-uosius vainikavo premijos // Utenos apskrities žinios. – 2009. gruodžio 31

Skaidrė Urbonienė. Liaudies meno paroda „Tradicija ir dabartis“ // Liaudies kultūra. – 2009. Nr.4

Vytautas Aukštaitis. Į Uteną parvežtas „Aukso vainikas“ // Utenos diena. – 2010. sausio 9

Marija Kirkienė. Parodoje – tik vienas kūrinys, už tai rekordinis // Mūsų Ignalina. – 2010. sausio 29

Algirdas Meilus. Odetos Bražėnienės darbų paroda Molėtų šv. Apaštalų Petro ir Povilo parapijos namuose // Utenis. – 2010. sausio 30

Vida Žukauskaitė. Ignalinoje eksponuojamas ilgiausias karpinys „Mano Lietuva“ // Nauja vaga. – 2010.sausio 30

Juozas Šorys. Pro saulėtus Kėdainių sinagogos langus // Liaudies kultūra. – 2010. Nr. 1

Vytautas Ridikas. Uteniškiai papildė Šeimos ambasadorių gretas // Utenos diena. – 2010. kovo 4

Parodoje – ir margučiai // Sostinė. – 2010. kovo 13

Regina Stundienė. Vienuolių išmelstoje erdvėje // Utenos apskrities žinios. – 2010. balandžio 3

Jolita Bartkutė. Sakrali erdvė suvienijo meno gerbėjus // Utenos apskrities žinios. – 2010. birželio 12

Eugenija Barskevičienė. JAV ambasadorę sužavėjo sakralinės muzikos koncertas Užpalių cerkvėje // Utenis. – 2010. birželio 12

Regina Stundienė. Respublikinėje parodoje septynios uteniškės // Utenos apskrities žinios. – 2010. spalio 21

Laisvė Ašmonaitienė. Utenos krašto liaudies menas // Sietuvos (Rytų Aukštaitijos kultūros bei istorijos žurnalas). – 2010. Nr. 4

Regina Totorytė. Žvarbų pusiaudienį sušildė angelai // Utenos apskrities žinios. – 2010. gruodžio 9

Birutė Nenėnienė. Ten angelai gyveeena... // Utenos diena. – 2010. gruodžio 16

Algimantas Stanaitis. Grožis nesensta // Utenos apskrities žinios. – 2011. sausio 4

Regina Stundienė. Balto angelo šešėlyje // Mano metai ( savaitraščio „Šeimininkė“ leidinys ) . – 2011

Uteniškių tautodailininkų darbai – Varšuvoje // Utenos apskrities žinios. – 2011. gegužės 7

Regina Stundienė. Tautodailininkės keliavo duonelės keliu // Utenos apskrities žinios. – 2011. birželio 9

Skaidrė Urbonienė. Lietuviškų kryžių Vienoje beieškant // Šiaurės Atėnai. – 2011. liepos 29

Aurelija Jovaišaitė. Suomiai mokėsi lietuviškų amatų // Utenos apskrities žinios. – 2011. rugpjūčio 2  5

Algirdas Meilus. Odetos Bražėnienės karpinys – Molėtų muziejuje // Utenis. – 2011. rugpjūčio 3

Regina Stundienė. Svajonių laumžirgis siuvinėtais sparnais // Utenos apskrities žinios. – 2011. rugpjūčio 27

Dovilė Franckevičienė. Tarptautiniai mainai – kūrybinė patirtis ir kokybiški sprendimai // Utenos diena. – 2011. rugsėjo 6

Violeta Develienė. Karpinių meistrus subūrė sąskrydis Ukrainoje // Utenos apskrities žinios. – 2011. rugsėjo 22

Dr. Aldona Vasiliauskienė. Uteniškiai – Lucko vienuolyno svečiai // Utenis. - 2011. spalio 19

Zita Stundžytė. Utena turtinga Aukso vainiko nusipelniusių tautodailininkų // Utenis. – 2011. spalio 26

Birutė Nenėnienė. Ir katinai mėgsta sambūrius // Utenos diena. – 2012. kovo 6 
Regina Stundienė. Utenoje siaučia net molio katinai // Ūkininko patarėjas. – 2012. kovo 31

Regina Stundienė. Atvelykis gražiausią margutį rita... // Ūkininko patarėjas. – 2012. balandžio 14

Aušra Pocienė. Utenos tautodailininkų paroda Seime – dar vienas tradicinis renginys, skirtas Utenos miesto gimtadienio šventei //Utenos diena. – 2012. spalio 9

Vaida Repovienė. Įkvėpimo semiasi gamtoje // Sekundė. – 2012. lapkričio 23

Dovilė Franckevičienė. „Norint gero rezultato, reikia labai daug dirbti" // Utenos diena. – 2012. gruodžio 29

Sigita Adomavičienė. Tolimame Murmanske šildė žmonių nuoširdumas ir lietuviškos dainos // Utenos apskrities žinios. – 2013. kovo 19

Birutė Nenėnienė. Knygos „Margučių marginimas Aukštaitijoje" pristatymas priartino Velykas // Utenos diena. – 2013. kovo 23

Sigita Adomavičienė. Mes įdomūs pasauliui tradicijų savitumu // Utenos apskrities žinios. – 2013. kovo 28

Birutė Nenėnienė. Aukštaitijoje gimė kiaušinių marginimo enciklopedija // Indraja. – 2013. kovas

Regina Stundienė. Gražiausią margutį pasilikite // Šeimininkė. – 2013, Nr. 13

Pakalnių bendruomenės informacija. Į darbščias rankas Dievas įdėjo talentą // Utenos diena. – 2013. balandžio 6

Gražina Zolotuchina. „Ta šiluma neišdalinta..." // Zarasų kraštas. – 2013. spalio 1

D. Franskevičienė. Liaudies meistrai jau turi jaukius namus // Utenos diena,- 2013. lapkričio 16
J. Pavilionienė. Adventas – dėmesys artimam žmogui ir tradicijoms // Utenos diena,- 2013. gruodžio 18
R. Klišytė. Senasis „Svirnas" po nauju stogu // Lietuvos tautinis paveldas. Vilnius, 2013
J. Umbrasienė. Amatų gaivinimas – tautos kūrybinės dvasios pažadinimas // Utenos diena,- 2014. sausio 18
J. Pavilionienė. Artėjant Velykoms – kiaušinių dažymo pamokos // Utenos diena,- 2014. balandžio 9
D. Franskevičienė. Tautodailininkės velykiniai raštai išsiskleidė Rusijoje // Utenos diena,- 2014. balandžio 12
R. Milaknienė. Iš Utenos – su dovanomis // Gimtasis Rokiškis,- 2014. birželio 12
J. Kavaliauskaitė. Tautodailininkė Odeta Tumėnaitė – Bražėnienė: „Nemanau, kad praturtinčiau pasaulį kurdama modernius dalykus"// Utenos apskrities žinios.- 2014. Birželio 17
L. Narčienė. Jubiliejų minėjusi tautodailininkė pristatė naują parodą // Utenos diena,- 2014. birželio 23
G. Šnurova. Odeta Bražėnienė: „Išsipildė visos svajonės"// Utenis,- 2014. birželio 28
J. Pavilionienė. Tautodailininkės rankose supasi pasaulis // Indraja,- 2014. birželis

A. Grėbliūnienė. Iš sielos atliepo – menininkė // Druskininkų naujienos,- 2014. Nr. 35

R. Stundienė. Vargas lapojo, džiaugsmas žydėjo // Ūkininko patarėjas,- 2014. rugsėjo 27

B. Zabukienė. Vieneriems metams prabėgus...// utenos apskrities žinios,- 2014. lapkričio 18

B. Zabukienė. Odeta Bražėnienė pataria: žaislų eglutei pasidarykime patys // Utenos apskrities žinios,- 2014. gruodžio 13

G. Šnurova. Kultūros ministerijos premija Odetai Bražėnienei // Utenis,- 2014. gruodžio 30

Liaudies meno sklaida – nuo „Svirno“ iki Petrozavodsko// Utenos apskrities žinios,- 2015. sausio 6

R. Milaknienė. Etnografinių regionų metų pradžiai – karpymo menas // Gimtasis Rokiškis,- 2015. sausio 24

V. Ridikas. Valstybės atkūrimo dieną – vardai ir premijos // Utenos diena,- 2015. vasario 18

J. Radzevičiūtė – Laugalienė. Seime – Velykinė tautodailininkės Odetos Tumėnaitės – Bražėnienės darbų paroda // Lietuvos Respublikos Seimas,- 2015. kovo 25

A. Milieškienė. „Gimtinės raštuose“- neįgaliųjų išmonė, fantazija, drąsa // Bičiulystė,- 2015. Nr. 23

E. Leonovienė. Karpiniai atspindi namų puošybos tradicijas // Šeimininkė, - 2015. Nr. 32

M. I. Kliučinskaitė. Savo gyvenime nieko nenorėčiau keisti//Utenos apskrities žinios, - 2015. spalio 24

G. Milkevičiūtė. Karpiniai sušildyti širdimi // Savaitė. Namie ir sode, - 2015. lapkričio 17

Dr. A. Vasiliauskienė. Uteniškės tautodailės darbai LR Seime // Utenos apskrities žinios, - 2015. Gruodžio 8

 

 

  Joomla free templates, advanced web hosting.